Vytopení bytu sousedy

Tento, v některých domácnostech poměrně častý folklór nám může znepříjemňovat život po dobu mnoha let. Pokud se totiž soused rozhodne zanedbávat své povinnosti, je někdy nutné domoci se práv a náhrad škod až soudním rozhodnutím.

Vytopení bytu sousedy

Bohužel se jedná o jeden z nejčastějších důvodů k zapůjčení vysoušeče. Nicméně po odstranění následků je nutné se zabývat tím, kdo škodu zaplatí. Naštěstí, pokud je soused nad vámi (nebo SVJ) pojištěn, může jít o poměrně jednoduchou, i když ne zcela příjemnou proceduru a zapůjčení vysoušečů a následné opravy zaplatí pojišťovna.

Jak postupovat při vytopení

  1. upozornit původce, že způsobuje škodu, tzn. zabránit vzniku dalších škod
  2. pořídit fotodokumentaci, popř. krátký popis situace
  3. zjistit, jak je to s pojištěním. Zde jsou dvě možnosti: první - škodu zaplatíte ze svého pojištění a poté budete chtít doplatit od původce spoluúčast. druhá – škodu zaplatí původce z pojištění odpovědnosti z provozu domácnosti.
  4. nahlásit pojistnou událost, začít s vysoušením poškozených prostor. Jakmile bude vlhkost na standardních hodnotách, můžete začít opravovat omítky a malovat
  5. sepsat žádost o náhradu škody a předat ji sousedovi – původci škody (pokud moc nespolupracuje, nechte si od něj podepsat převzetí dokumentu, nebo jej jednoduše pošlete doporučenou poštou)
  6. vyčíslit vzniklou škodu. Pokud jsou práce prováděny dodavatelsky, je nutné trvat na rozepsání faktury, aby bylo patrné kolik je cena za m2/měrnou jednotku/hodinu práce

Jaký vybrat vysoušeč

Panelak Zde jsou důležité dvě věci:
  • Tou první je, jaký je rozsah škody. Zda šlo „pouze“ o škodu při vypuštění pračky nebo přetečení vany, nebo praskla stupačka či vodovodní hadička a vy i sousedi jste byli celý víkend pryč.
  • Druhým aspektem je konstrukční systém vašeho domu/bytu. Pokud se jedná o byt v panelovém domě, kde jsou svislé i vodorovné konstrukce z železobetonu, lze použít menší vysoušeč pouze po dobu několika dní. Naopak, jestli se škoda stala ve staré zástavbě, kde jsou zdi o tloušťce 50 cm, a trámový strop je podbit rákosem, je nutné použít vyšší výkon a počítat s dobou vysoušení zhruba deset dní.

Je tedy možné si vybrat z nabídky vysoušečů, nebo zavolat pro konzultaci.