Vysoušení po povodni a záplavě

V případě větších živelních pohrom vždy platí, že nejprve je nutné zabezpečit vlastní zdraví, a poté až zachránit majetek. Co se týče prvních kroků při odklízení škod a vysoušení, poradíme vám v tomto článku.

Rozdíl mezi povodní a záplavou

V současné době již pojišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé zahrnují pojištění proti povodni i záplavě do jednoho pojistného nebezpečí. Nestává se tedy již tak často, aby se opakovaly situace především z devadesátých let, kdy po povodních neměla část lidí poškozených povodněmi právní nárok na pojistné plnění. Přesto si však jednoduše vysvětleme rozdíl mezi povodní a záplavou:

  • povodeň – jde o zaplavení vodou, která se vylila z břehů vodních toků (ať stojatých nebo tekoucích) nebo tyto břehy protrhla.
  • záplava – jedná se o vytvoření souvislé vodní plochy, která vznikla např. dešťovými srážkami, táním sněhu, vodovodní škodou atd.

Povodně v ČR

Čechy, stejně jako Morava a Slezsko patří k územím, které jsou bohužel zasahovány povodněmi poměrně často. V letošním století byly povodně v letech 2002, 2006, 2009, 2010 a 2013, a to napříč celou Českou republikou. Geomorfologický profil nám naneštěstí dopřává jak povodně způsobené rychlým táním sněhu a ledu v zimních a jarních měsících, tak povodně letní, způsobené především vytrvalými srážkami. Zda budeme z často opakujících se povodní vinit člověka a jeho činnost na říčních tocích či globální oteplování už záleží na úsudku každého z nás. Podstatné ale je, že tyto situace se zřejmě budou opakovat stále častěji.

Vysoušení po povodni a záplavě

Jakmile živelní nebezpečí opadlo, je nutné se pustit do odklízení následků a škod. Nejprve je nutné vodu odčerpat a vytřít. Při větších škodách, které výrazně zasáhly stavebně-technický stav budovy, je samozřejmě nutné veškeré kroky konzultovat se statikem. Pokud je dům či byt po statické stránce v pořádku a je odstraněna voda z objektu, můžeme se pustit do vysoušení. Vysoušeče lze umístit i do několika podlaží a pomocí větráků zajistit cirkulaci vzduchu. Pokud je dům neobyvatelný, doporučujeme vysoušeče napojit pomocí hadičky do odpadu, aby běžely neustále.

Vzhledem k obvyklému rozsahu škod a nutné délky zapůjčení přístroje jsou ceny v těchto případech vždy smluvní. Vysoušení totiž může probíhat i několik měsíců, než se vlhkost dostane do normálních hodnot, tj. mezi 40 a 60% vzdušné vlhkosti. Dobrou zprávou je, že pokud jste byli pojištěni, pronájem vysoušečů včetně spotřebované elektrické energie platí pojišťovna. Pročtěte si proto článek Co dělat při pojistné události.

Užitečné odkazy: Povodne