Havárie vody

Vodovodní havárie může zkomplikovat život nejednomu z nás. S touto situací bohužel často souvisí i rozsáhlé škody na majetku.

Havárie vody

Vodovodní havárie může zkomplikovat život nejednomu z nás. S touto situací bohužel často souvisí i rozsáhlé škody na majetku. V případě havárie vody je nutné zastavit hlavní přívod vody. Informace o umístění tohoto kohoutu by měla mít pověřená osoba. Pokud si nevíte rady, doporučujeme zavolat příslušného provozovatele vodovodní a kanalizační sítě. Ať jsou to Severočeské vodovody a kanalizace, Pražské vodovody a kanalizace, a nebo jiná společnost. Vždy se na jejich stránkách dá nalézt kontakt na havarijní linku.

Vodovodní škody

Obecná definice vodovodní škody je taková, že jde o škody způsobené únikem vody nebo kapaliny z vodovodních nebo kanalizačních potrubí, včetně dalších předmětů na ně napojených (baterie, WC, ohřívače vody, topení atd.) Nejčastějšími škodami jsou prasklé hadičky u toalety, popraskání rozvodů ve zdech, špatné těsnění u otopných těles atd. I když popis těchto škod může svádět k domněnce, že jde o nějakou drobnost, následky jsou velmi vážné a škody mohou být i v milionech korun.

Co dělat při vodovodní škodě

Existují dvě základní pravidla, která je nutné mít na zřeteli při každé pojistné události. Nejdůležitější je předejít škodám na zdraví, pokud nehrozí akutní nebezpečí, je potřeba zamezit dalším škodám. Je tedy potřeba zastavit hlavní přívod vody, umožnit vodě odtékat nebo ji odčerpat ve spolupráci s hasiči a přivolat odbornou firmu, která závadu opraví. V těchto chvílích vám může být nápomocna asistenční služba vaší pojišťovny. Většina pojišťoven poskytuje několik zásahů asistenčních služeb zdarma, a to až několikrát do roka. Pokud jste tedy pojištěni, je vhodné zavolat na infolinku pojišťovny a konzultovat následný postup.

Co platí pojišťovna

Pokud je nemovitost správně pojištěna, pojišťovna zaplatí zásah asistenční služby a následky vzniklé vodovodní škodou. To znamená vysoušení poškozeného zdiva vysoušeči, nové omítky, výmalbu a další poškození nemovitosti. Pokud došlo k prasknutí trubek z jiné příčiny než mrazem nebo přetlakem, nebude pojišťovna hradit samotnou opravu trubek.

Pokud jste se vy stali obětí vodovodní škody, měl by viník zaplatit veškeré náklady, které vám vznikly. Více v článku Vytopení sousedy.