Co dělat v případě pojistné události

Zde najdete sepsány základní informace, jak postupovat při pojistné události a jak uplatnit náhradu škody.

Co dělat v případě pojistné události

  1. 1. V případě pojistné události na majetku, ať již vznikla za jakéhokoli pojistného nebezpečí, je nutné mít zafixovaný určitý postup. Vždy je důležité zabránit škodám na zdraví a následně zamezit dalším škodám na majetku, a to i za cenu vynaložení určitých finančních nákladů (běžně pojišťovny platí zachraňovací náklady do výše 10% z celkové škody).
  2. 2. Pokud nehrozí další poškození, je čas začít s řešením pojistné události. Vždy je dobré vše fotit. Fotodokumentace je důkazem, který může při pozdějších nejasnostech a prokazování hrát zásadní roli. Je vhodné také udělat krátký zápis o škodě a pokusit se odhadnout škodu.
  3. 3. Jakmile proběhlo výše napsané, vezměte si k ruce pojistnou smlouvu a zavolejte na infolinku své pojišťovny, popř. pojišťovacímu zprostředkovateli, který by za vás měl škody řešit. S ním domluvte další postup a také se dozvíte, zda jste proti tomu kterému nebezpečí pojištěn.
  4. 4. Měli byste se dozvědět, zda je nutné poškozené věci uschovat do příchodu likvidátora, nebo bude stačit průkazná fotodokumentace. Na základě této domluvy se také odvíjí zahájení prací směřujících k odstranění následků pojistné události.
  5. 5. Následné prokázání škody je na vás, proto je vždy dobré, pokud máte uschované účty. Je však nutné počítat s tím, že u movitých věcí bude pojišťovna snižovat hodnotu vyplaceného pojistného na základě opotřebení věci.

Pokud se jedná o škodu způsobenou nebezpečím povodně, záplavy, vodovodní škody, ale i po zásahu hasičů likvidujících požár, jsme připraveni vám nabídnout konzultace stávající situace a nastínit harmonogram řešení. Vysoušení poškozených prostor je základním kamenem pro další úspěšné opravy.

Pojistna udalost

Kdy volat policii ČR nebo hasiče

Policii ČR voláme vždy, kdy máme podezření na spáchání trestného činu, tj. především vandalismus a loupež. Nezapomeňte si od PČR vyžádat protokol. Hasičský záchranný sbor voláme vždy při požáru